Sizes

Sizes


The "2 oz" Gift Basket contains:
2 oz Body Lotion, 2 oz Body & Massage Oil, 2 oz Shampoo
2oz Body Wash, 1/2 oz Vial Fragrance Oil
$35.00

Sizes